Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dávkovač mycího prostředku myčky nádobí nelze zavřít

 

Problém: 
  • Dávkovač mycího prostředku myčky nádobí nelze zavřít. Tento problém musí vyřešit technik. 
Platí pro: 
  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 
Řešení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Z důvodu určení přesné příčiny problému vám doporučujeme navštívit jednoho z našich autorizovaných techniků, aby spotřebič prohlédl a problém napravil.         

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést