Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kontrolka „konce“ pravidelně třikrát zabliká

To značí únik a hromadění vody na dně spotřebiče.

  • Zavřete přívod vody do spotřebiče, abyste zabránili vyplavení.
  • K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.