Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vložení nádobí do myčky

 • Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které lze mýt bezpečně v myčce.
 • Do myčky nádobí nedávejte žádné nádobí vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, cínu nebo mědi.
 • Do myčky nedávejte předměty, které mohou nasáknout vodu (houbičky, hadry).
 • Před vložením do myčky z nádobí odstraňte zbytky jídla.
 • Přischlé zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do myčky nádobí odmočit ve vodě.
 • Duté předměty (jako např. šálky, sklenice a hrnce) vkládejte otvorem směrem dolů.
 • Ujistěte se, že příbory a talíře, apod. nejsou umístěny příliš blízko sebe. Lžíce smíchejte s ostatními příbory.
 • Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
 • Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
 • Lehké kusy vložte do horního koše. Ujistěte se, že se nemohou pohybovat.
 • Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.