Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Spuštění pracího programu trvá příliš dlouho

Když spouštíte program, může trvat až pět minut, než se naplní změkčovací jednotka. Během této doby se může zdát, že spotřebič nepracuje. Jako první se po dokončení tohoto postupu spustí tekutá fáze.