Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nastavení se po každém programu vynulují

Jedná se o normální jev, jelikož od třetího čtvrtletí 2012 evropská legislativa vyžaduje nastavení programu na „ECO“ program, kdykoliv zapnete spotřebič. Všechna předchozí nastavení jsou proto na konci každého pracího programu, včetně programu MULTITABS/3IEN, vynulována.