Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Funkce poloviční náplně nefunguje

 

Tlačítko poloviční náplně nepředstavuje prací program ale funkci, kterou lze zvolit spolu s programem. Funkci poloviční náplně nelze použít u všech programů. Výjimky zahrnují předpírku a 30minutový program.

Podrobné informace a pokyny týkající se programů a dodatečných funkcí naleznete v návodu k použití.