Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky nádobí nezůstanou otevřená

Pokud se jedná o vestavnou myčku nádobí a nejsou připojena žádná kuchyňská dvířka, nebude možné dvířka myčky otestovat.

Pro dvířka myčky nádobí bez osazených kuchyňských dvířek je normální, že nezůstávají otevřená. Opět se zavřou díky pružinám na závěsech.

  • Was this article helpful?