Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka mé myčky nádobí padají dolů

Pokud byla vaše vestavná myčka nádobí instalována nedávno, dveřní panel/kuchyňská dvířka mohou být příliš těžká.

  • V takovém případě se obraťte na osobu, která instalaci provedla.

Pokud není vaše myčka nádobí vestavná nebo nedávno instalovaná, spotřebič musí prohlédnout a opravit technik.

  • Pokud je tomu tak, pro vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.