Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená

Tento problém způsobuje nevyrovnanost zámků nebo závěsů.

  • Obraťte se na technika, který spotřebič instalovat, abyste se ujistili, že jsou zámek a dvířka instalovány v souladu s návodem k instalaci.
  • Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.