Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky nádobí se sama otvírají

Pokud byla vaše vestavná myčka nádobí instalována nedávno, dveřní panel může být příliš těžký.

  • V takovém případě se obraťte na osobu, která instalaci provedla.

Pokud není vaše myčka nádobí vestavná nebo nedávno instalovaná, spotřebič musí prohlédnout a opravit technik.

  • Pro rezervaci jeho návštěvy se obraťte na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?