Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji chladničky se zobrazí F8

 

Problém
  • Chybové hlášení F8 na displeji mé chladničky / chladničky s mrazničkou
Platí pro 
  • Chladnička
  • Chladnička/mraznička
Řešení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Chybové hlášení F8 na displeji indikuje problém s odmražovacím systémem. Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.

 

  • Was this article helpful?