Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji chladničky s mrazničkou je čára (“— “)

 

Problém 
  • Na displeji chladničky je čára “—“
  • Teplota v chladničce je nižší než 0°C
Platí pro 
  • Chladnička s mrazničkou
  • Chladnička
Řešení 

1. Zkontrolujte, zda spotřebič správně chladí
Změřte teplotu teploměrem ve sklenici vody uvnitř chladničky. Chladnička funguje správně, je-li teplota v chladničce v rozmezí +4 to +5°C. Základní teplota potravin je důležitější, než teplota vzduchu v chladničce, protože teplota vzduchu kolísá v průběhu každého chladícího cyklu (mezi nastartováním a zastavením kompresoru chladničky). Vezměte na vědomí, že levnější teploměry se mohou lišit o ±1–2°C a víc. 
Upravte teplotu otáčením regulátoru teploty nebo ovládacím panelem.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko
Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

 

  • Was this article helpful?