Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji chladničky je zobrazeno F3

 

Problém:
  • Chybové hlášení F3, F4 nebo F5 na displeji mé chladničky / chladničky s mrazničkou
Platí pro: 
  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
Řešení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Chybové hlášení F3, F4 nebo F5 na displeji indikuje problém s vadným čidlem teploty.

Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.

 

  • Was this article helpful?