Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji chaldničky s mrazničkou je zobrazeno F3

 

Problém 
  • Chybové hlášení F3, F4 nebo F5 na displeji mé chladničky / chladničky s mrazničkou
Platí pro 
  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
Řešení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Chybové hlášení F3, F4 nebo F5 na displeji indikuje problém s vadným čidlem teploty. Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.

 

  • Was this article helpful?