Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ve spotřebiči je nepříjemný pach

 

Úniky chladiva

Chladivo je bez zápachu a úniky chladiva způsobí zastavení funkce výrobku.

Rozlití na těsnicí proužky 

Rozlité potraviny se mohly dostat pod těsnicí proužek na spodní straně dveří nebo pod těsnicí proužek kolem police.

K vyřešení tohoto problému odstraňte skleněné police a těsnicí proužky a poté těsnicí proužky důkladně a zevrubně vyčistěte pomocí vhodného antiseptického desinfekčního prostředku

Zbytky jídel ve vypouštěcí jímce na zadní straně spotřebiče

Jakékoliv potraviny, které se dotýkají zadní stěny spotřebiče, k ní přimrznou. Když spotřebič spustí odmrazovací cyklus, led roztává a stéká do vypouštěcího otvoru, kam může unášet malé kousky potravin. Tyto potraviny se poté v odpařovací jímce na horní straně kompresoru zahřejí a začnou vydávat nepříjemné pachy.

K vyřešení tohoto problému důkladně vyčistěte odpařovací jímku.

Potraviny s výraznou vůní uvolňují do okolí nepříjemné pachy

Potraviny jako citrony, cibule a uzené výrobky mohou vydávat nepříjemné pachy a jejich chuť se pak může přenést na ostatní potraviny v chladničce.

Potraviny s výraznou vůní balte do vzduchotěsných a pachotěsných nádob.

Potraviny s výraznou vůní udržujte mimo dosah potravin, jako je mléko, vejce a sýry, které snadno absorbuje pachy z ostatních potravin.

Hnilobný pach eliminujte pomocí jogurtu

Pokud potraviny uvnitř spotřebiče začaly nahnívat, vyčistěte jeho vnitřek pomocí jogurtu, který představuje nejúčinnější způsob odstranění hnilobných pachů.

Omyjte vnitřek spotřebiče vlhkým hadrem. Naneste jogurt a nechte bakterie mléčné kyseliny působit a strávit hnilobné bakterie. Po 12 hodinách jogurt omyjte.

Čištění pomocí jedlé sody

Vyčistěte vnitřek spotřebiče a obložení dveří pomocí dvou polévkových lžic jedlé sody rozpuštěné v litru horké vody.

Vymačkejte jakoukoliv přebývající vodu z houbičky nebo hadru, než začnete čistit oblast ovládacích prvků nebo elektrických součástí.

Před čištěním mrazničky může být zapotřebí ji nejprve odmrazit.

  • Řiďte se níže uvedenými kroky pro bezpečné a účinné odmrazování:
  • Vypněte spotřebič a vypojte jej ze zásuvky.
  • Vyjměte všechny potraviny a zásuvky zevnitř spotřebiče.
  • Jsou-li k dispozici, zasuňte kombinovanou škrabku na led/prodloužení vypouštěcího kanálu a odkapávací misku.
  • Nechte led přirozeně roztát ponecháním otevřených dveří spotřebiče.
  • Vyčistěte vnitřek spotřebiče a otřete jej hadrem.
  • Odstraňte prodloužení vypouštěcího kanálu a vraťte zásuvky zpět na místo.
  • Zavřete dveře a zapojte spotřebič zpět do zásuvky.
  • Zapněte spotřebič a vyčkejte, dokud se neochladí na nastavenou teplotu. Obvykle to trvá čtyři až šest hodin.

Výstraha: K odstraňování námrazy nepoužívejte ostré předměty, jelikož mohou poškodit vnitřní součásti nebo způsobit únik chladicího systému.

  • Was this article helpful?