Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Когато отворя моята сушилня, намирам голямо количество власинки / мъх

 

Проблем 
  • Когато отворя моята сушилня, намирам голямо количество власинки / мъх Нормално е по време на процеса на сушене да се образуват власинки и това не може да се избегне. Този процес зависи силно от зареждането (напр. нови кърпи, полар и др.). 
Приложимо към 
  • Вентилирана сушилня 
  • Кондензационна сушилня 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение   

1. Проверете циркулацията на въздуха по време на почистване. 
2. Почистете филтрите в отвора на вратата.  
3. В случай, че сушилнята е с кондензатор или термопомпа, почистете също кондензатора, който се намира в долната част на уреда ви.  
4. В случай на сушилня с вентилация, проверете дали има неограничен въздушен поток през маркуча за вентилация и през стените.  
5. Свържете се с оторизиран сервизен център  Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.