Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Сушилнята издава необичайни звуци

 

Проблем


Сушилнята издава необичайни звуци


Приложимо към:


Вентилирана сушилня:

 

  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
     
Решение
 
Ако сушилнята издава необичайни звуци, вижте предложенията по-долу за указания стъпка по стъпка.
1. Сушилнята издава звуци след нов монтаж:

Някои модели сушилни имат "автоматични" транспортни болтове на барабана.

Когато стартирате уреда за първи път, ще чуете тупкане, което означава, че транспортните болтове са освободени.
Това е абсолютно нормално и не представлява неизправност на машината.
Обикновено има и транспортна блокировка на дръжката на вратата, която трябва да се премахне ръчно. 
 
Забележка: Не можете да въртите барабана на ръка на нов уред, който не е бил стартиран.

По време на първото сушене може да чуете по-високи звуци, които са причинени от помпата, от сензора за влага или от филцовата лента, която първо трябва да се навлажни с малко вода. 

Друг възможен източник на шум е електрическата инсталация в задната част на уреда, която се намира до тръбата на вентилатора.

Издърпайте уреда леко настрани от стената, за да опитате дали това ще реши проблема.
2. Сушилнята издава бръмчене:

Двигателят може да е заседнал или да има проблем с движението.

Уредът може да е претоварен.
Извадете част от дрехите и опитайте отново.
3. Сушилнята издава бипкане или стържене:

Шумът може да е причинен от сензора за влага или от филцовата лента, която първо трябва да се навлажни с малко вода.

4. Сушилнята издава металичен звук:

Ако вашата машина има нагревателна помпа, тези звуци са нормални.

Нагревателната помпа е компресор, който работи при високо  налягане и може да издава металически, чукащи звуци.
5. Сушилнята издава скърцащ звук:

Това може да е причинено от електрическата инсталация до тръбата на вентилатора или от разхлабен вентилатор.

Издърпайте уреда леко настрани от стената
5. Сушилнята издава стържещ звук:

Шумът може да е причинен от датчика за влага или филцовата лента.

Ако машината е нова, шумът вероятно ще изчезне след известно време.
Шумът може да идва и от елементи от прането в машината: катарами, ципове, копчета и подобни.
Ако шумът не изчезне постепенно с времето, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.
6. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

 
Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.