Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Сушилнята не се включва след цикъл на сушене

 

Проблем


Сушилнята не се включва след цикъл на сушене. Това показва технически проблем с уреда.

Приложимо към:

 

  • Вентилирана сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
     
Решение


1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

 
Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.

.