Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка СЕ или CF

Ако сушилнята показва код за грешка СЕ или CF, има проблем с електрониката. За да отстраните този проблем, свържете се с упълномощен сервизен център.