Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Част от сушилнята ми е повредена

Ако някоя част от сушилнята е повредена, свържете се с оторизиран сервизен център.