Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Светлината в барабана на сушилнята не се изключва

Ако светлината в сушилнята не светва, може да има проблем с крушката. В някои случаи можете да смените крушката и сами. Вижте ръководството за употреба.

В случай на светодиодни крушки, свържете се с упълномощен сервизен център, който да ги смени.