Skip to main content
Electrolux | Help and Support

След последния цикъл за сушене, пералнята със сушилня не се включва отново

Ако пералнята със сушилня не се включва след цикъл за сушене, има технически проблем с уреда. Свържете се с упълномощен сервизен център.