Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Пералнята издава бучене/ шум от изпомпване

 

Проблем: 
  • Пералнята издава бучене/ шум от изпомпване 
Приложимо към: 
  • Пералня с предно зареждане (интегрирана и самостоятелна) 
  • Перална машина с горно зареждане 
Решение: 

1. Нормално е пералнята да издава звук на бръмчене / помпане  Пералнята започва цикъла, като изпомпва вода. Когато пералнята приключи изпомпването, избраният цикъл продължава.