Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Вратата на фурната не се затваря правилно

 

Проблем: 
  • Вратата на фурната не се затваря правилно 
  • Как да калибрирате вратата на фурната/готварската печка? 
  • Горещ въздух или пара излиза през вратата по време на експлоатация 
Приложимо към: 
  • Вградена фурна 
  • Самостоятелна печка 
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Вратата на фурната не може да се калибрира.

Ако вратата не се затваря правилно и топлият въздух излиза по време на експлоатация на уреда, пантата на вратата или лагерът на брояча често пъти е дефектен и трябва да се смени.