Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Фурната показва съобщение за грешка F11 / F111 / F129

 

Проблем  

Фурната показва съобщение за грешка F11 / F111 / F129. Това означава, че термометърът за печене е неизправен или не е свързан правилно.

 

Приложимо към:  

Вградена фурна
 

Решение


 
1. Свържете термометъра за печене правилно

Следвайте инструкциите в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

2. Подменете неизправния термометър за печене

Можете да закупите нов от нашия уеб магазин.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори по време на гаранционния срок.

 
Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.