Skip to main content
Electrolux | Help and Support

На дисплея на фурната е изписан код за грешка (F и число)

 

Проблем: 
  • На дисплея на фурната е показан код за неизправност (F и число)  
  • На дисплея на фурната е изписан код F908  
Приложимо към: 
  • Вградена фурна  
Решение:   

1. Изключете фурната посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.