Skip to main content
Electrolux | Help and Support

На дисплея на фурната е изписан символ SAFE или катинар.

 

Проблем: 
  • На дисплея на фурната е изписан символ SAFE или катинар. То указва, че устройството за безопасност на деца е активирано. 
Приложимо към: 
  • Вградена фурна 
  • Самостоятелна печка 
Решение: 

1. Деактивирайте заключването за безопасност  

Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, тъй като начините могат да бъдат различни в зависимост от модела на уреда.