Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Часовникът на фурната примигва

 

Проблем: 
  • Часовникът на фурната примигва.  
  • Часовникът на фурната показва ""0:00"" 
Приложимо към: 
  • вградена фурна
  • самостоятелна печка 
Решение: 

1. Сверете часовника отново   

Настройте часа, като следвате инструкциите в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.  

Причина:
  • Примигващо ""0:00"" на дисплея на часовника може да е причинено от неизправност на електрозахранването в контакта.