Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Фурната показва съобщение за грешка Е908

Преди да се обърнете към упълномощен сервизен център, нулирайте таблото с предпазители.