Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Изкривени тави за печене

Тавите за печене се изкривяват, когато бъдат подложени на напрежение или на изключително високи или ниски температури.

Изкривените тави за печене трябва да бъдат сменени.