Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Времето изчезва от дисплея на микровълновата фурна, когато мощността е изключена

 

Проблем: 
  • Времето изчезва от дисплея на микровълновата фурна, когато мощността е изключена 
  • Часовникът не може да се включи на постоянно  
Приложимо към: 
  • Микровълнови фурни  
Решение: 

1. В новите микровълнови фурни, дисплеят на времето спира да се показва около 2-3 минути след като дадена програма е завършила, за спестяване на енергия.  

Дисплеят на времето се появява отново, когато стартирате микровълновата фурна. Енергоспестяващият режим може да се изключи само ако е описан в ръководството на потребителя.  

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.
 

 

  • Was this article helpful?