Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Външният кръг на готварската зона не работи

 

Проблем: 
  • Външният кръг на готварската зона или зоната на печене не може да се включи. 
  • Външният кръг на готварската зона не работи. 
Приложимо към:
  • интегриран индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
  • интегриран еклектрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 
Решение: 

1. В зависимост от вида нагряване, многокръговите зони на готвене се включват, както следва:  

  • Електрически котлони - чрез натискане на контролния сензор на котлона 
  • Индукционни котлони - външният кръг автоматично се включва и изключва в зависимост от размера на дъното на тенджерата. 

Допълнителна информация, като например какъв размер тенджера за коя зона на готвене е подходящ, можете да намерите в ръководството на потребителя на вашето ръководство. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.