Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Чекмеджето под индукционния котлон се нагорещява силно

 

Проблем: 
  • Чекмеджето директно под индукционния котлон се нагорещява силно 
  • Какво може да се съхранява в чекмеджето под индукционния готварски котлон? 
Приложимо към: 
  • интегриран индукционен котлон 
Решение: 

1. Проверете дали индукционният котлон е инсталиран според инструкциите за инсталиране.  

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.  

2. Не съхранявайте запалими предмети като салфетки в чекмеджето.  

Когато се използва, чекмеджето може да се загрее до 60°C. Това не е неизправност.