Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Индукционният котлон показва код за грешка F2

 

Проблем: 
  • На дисплея на индукционния котлон се появява код за грешка F2 
  • Функцията SenseBoil® не работи 
  • Не може да се активира функцията SenseBoil®   
Приложимо към:
  • индукционни котлони с функция SenseBoil®  
Решение: 

1. Уверете се, че повърхността на котлона е суха 

2. Не включвайте зона с празна тенджера върху нея 

3. Избягвайте да използвате функцията с течности, различни от вода  

Причина: 
  • Код за грешка F2 указва, че тенджерата е празна или съдържа течност различна от вода, напр. олио