Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка Е9

 

Проблем: 
  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е9 
Приложимо към: 
  • вграден електрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически 
  • котлон интегриран индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
Решение: 

1.  Изключете уреда от захранването за поне 30 секунди.

Свържете го и включете отново.  

2.  Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.  

Причина: 
  • Съобщение за грешка Е9 указва проблем с филтърната платка.