Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Котлонът показва съобщение за грешка Е8 / Е822

 

Проблем: 
  • Индукционният котлон показва съобщение за грешка Е8 или Е822. Той указва, че уредът е свързан само към една фаза. 
Приложимо към: 
  • интегриран индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 
Решение:   

1. Свържете се с квалифицирания електротехник, който е монтирал уреда. 

2. Свържете се с упълномощен сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.  

Причина: 
  • съобщение за грешка Е8 или Е822 указва, че уредът е свързан само към една фаза.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.