Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Дисплеят на котлона показва съобщение за грешка Е6/Е641

 

Проблем: 
  • Дисплеят на електрическия котлон показва съобщение за грешка Е6 или Е641.
 Приложимо към: 
  • вграден електрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 
Решение:   

1. Свържете се с квалифицирания електротехник, който е монтирал уреда. 

2. Свържете се с упълномощен сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.  

Причина: 
  • Съобщение за грешка Е6 или Е641 указва, че уредът е свързан само към една фаза.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.