Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка Е2

 

Проблем: 
  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е2 
Приложимо към: 
  • интегриран индукционен котлон
  • интегриран керамичен котлон 
Решение: 

1. Изключете уреда от захранването за поне 30 секунди.

Свържете го и включете отново  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.  

Причина:
  • Съобщение за грешка Е2 указва грешка в LED осветлението в индукционните котлони, грешка в температурния датчик в тепаняки уреди.