Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Настройките се нулират след всеки цикъл

 

Проблем: 
  • Настройките се нулират след всеки цикъл 
Приложимо към: 
  • интегрирана съдомиялня 
  • самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Нормално е настройките на съдомиялната машина да се нулират след всеки цикъл  От третото тримесечие на 2012 г. европейското законодателство изисква да се задава “ЕКО” цикъл при включване на уреда. Следователно всички предишни настройки се губят в края на всеки цикъл за пране, включително MULTITABS/"3 in 1".