Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Съдомиялнята оставя оцветени в бяло ленти или синкаво покритие по чаши и съдове

 

Проблем:
  •  Съдомиялнята оставя ленти в бяло или синкаво покритие по чаши и съдове 
Приложимо към: 
  • интегрирана съдомиялня 
  • самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Задайте селектора за повърхностно активно вещество на по-ниска позиция.  

2. Използвайте по-малко препарат за всеки цикъл за измиване.  

Причина: Твърде голямо количество повърхностноактивно вещество или твърде много препарат може да причини ленти в бяло или синкаво покритие по чашите и съдовете.