Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Съдомиялната не нагрява водата

 

Проблем


Съдомиялната не нагрява водата.


Приложимо към:


вградена съдомиялна
самостоятелна съдомиялна машина


Решение


1. Нулирайте вашия уред

Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
Можете да изключите захранването и чрез предпазителите на панела / превключвателя за захранване.
Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
Ако цикълът стартира и работи нормално, проблемът е разрешен.
2. Стартирайте интензивен цикъл и проверете дали машината е топла отвътре при приключване на програмата. 

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.