Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Дозаторът на препарата за съдомиялнята не се затваря

 

Проблем: 
  • Дозаторът на препарата за съдомиялнята не се затваря. Този проблем трябва да бъде разрешен от инженер. 
Приложимо към: 
  • Интегрирана съдомиялна машина 
  • Самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център  

За да определите точния характер на проблема, препоръчваме посещение от един от нашите упълномощени инженери, който да провери уреда и да оправи проблема.       

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.