Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Функцията за половин зареждане на съдомиялнята не работи

 

Проблем: 
  • Функцията за половин зареждане на съдомиялнята не работи 
  • Функцията за половин зареждане не може да се активира 
Приложимо към: 
  • Интегрирана съдомиялна машина 
  • Самостоятелна съдомиялна машина 
Решение: 

1. Направете справка с наръчника на потребителя за подробна информация и указания относно програмите и допълнителните възможности.  Бутонът за половин зареждане не е програма за цикъл на пране, а опция, която може да се избере заедно с програма.  Половин зареждане не е възможно за всички програми. Изключенията включват предпране и 30-минутния цикъл.