Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ленти в бяло или бледо розово по чаши и съдове

Проблемът се дължи на прекомерно количество повърхностно активно вещество или твърде много препарат.

  • Задайте селектора за повърхностно активно вещество на по-ниска позиция.
  • Използвайте по-малко препарат за всеки цикъл за измиване.