Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Разтоварване на съдомиялната машина

Оставете съдовете да се охладят, преди да ги извадите от уреда.

Изпразнете първо долната кошница, а след това горната кошница.