Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Настройките са деактивирани

Тъй като последователността за избор на програма предполага избор на цикъл и след това на настройки, след което уредът стартира, възможно е настройките да не са били активирани навреме.

За да избегнете това, можете да изберете цикъл за пране и допълнителни настройки при отворена врата - цикълът няма да стартира, докато не затворите вратата.