Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Дозаторът за препарат не се затваря

Този проблем трябва да бъде разрешен от инженер. За да уговорите посещение, се свържете с оторизиран сервизен център.