Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Вратата на съдомиялната не остава отворена

Ако съдомиялната е вградена и не е поставена кухненска врата, няма да е възможно вратата да се провери.

Нормално е вратата на съдомиялната без монтирана кухненска врата да не остава отворена. Тя ще се затваря отново от пружините на пантите.