Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Вратата на съдомиялната ми пада

Ако вашата вградена съдомиялна е монтирана наскоро, възможно е панелът на вратата/ кухненската врата да е твърде тежка.

  • Ако това е така, свържете се с монтажиста.

Ако съдомиялната ви не е вградена или монтирана наскоро, уредът трябва да се прегледа и ремонтира от инженер.

  • Ако това е така, свържете се с оторизиран сервизен център за разрешаване на проблема.