Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Вратата на съдомиялната не се затваря както трябва или е изкривена

Този проблем се дължи на неправилно подравнени затварящи механизми и/или панти.

  • Свържете се с инженера, който е монтирал уреда, за да се уверите, че затварящите механизми и вратата са монтирани съгласно ръководството за монтаж.
  • Ако това не разреши проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.